Hiển thị tất cả 32 kết quả

Đầu ghi hình IP

DS-7104NI-Q1

1.950.000

Đầu ghi hình IP

DS-7104NI-Q1/4P

3.510.000

Đầu ghi hình IP

DS-7104NI-Q1/4P/M

3.660.000

Đầu ghi hình IP

DS-7104NI-Q1/M

2.100.000

Đầu ghi hình IP

DS-7108NI-Q1

2.410.000

Đầu ghi hình IP

DS-7108NI-Q1/8P

4.760.000

Đầu ghi hình IP

DS-7108NI-Q1/8P/M

4.910.000

Đầu ghi hình IP

DS-7108NI-Q1/M

2.580.000

Đầu ghi hình IP

DS-7604NI-K1(B)

3.180.000

Đầu ghi hình IP

DS-7604NI-K1/4P(B)

4.770.000

Đầu ghi hình IP

DS-7608NI-K1(B)

3.500.000

Đầu ghi hình IP

DS-7608NI-K1/8P(B)

6.360.000

Đầu ghi hình IP

DS-7608NI-K2

5.090.000

Đầu ghi hình IP

DS-7608NI-K2/8P

8.430.000

Đầu ghi hình IP

DS-7616NI-K1(B)

4.060.000

Đầu ghi hình IP

DS-7616NI-K2

5.800.000
-48%

Đầu ghi hình IP

DS-7616NI-K2/16P

5.959.000
-40%

Đầu ghi hình IP

DS-7632NI-K2

5.650.000

Đầu ghi hình IP

DS-7632NI-K2/16P

15.420.000
-45%

Đầu ghi hình IP

DS-7716NI-I4(B)

9.089.000

Đầu ghi hình IP

DS-7716NI-K4

11.610.000
-54%

Đầu ghi hình IP

DS-7732NI-I4(B)

8.690.000
-46%

Đầu ghi hình IP

DS-7732NI-K4

10.500.000
-35%

Đầu ghi hình IP

DS-7732NI-K4/16P

13.500.000
-34%

Đầu ghi hình IP

DS-8616NI-K8

15.690.000

Đầu ghi hình IP

DS-8632NI-K8

27.750.000
-56%

Đầu ghi hình IP

DS-96128NI-I16

56.459.000

Đầu ghi hình IP

DS-96256NI-I16

110.800.000
-50%

Đầu ghi hình IP

DS-9632NI-I16

29.500.000
-35%

Đầu ghi hình IP

DS-9632NI-I8

28.700.000
-55%

Đầu ghi hình IP

DS-9664NI-I16

42.600.000
-55%

Đầu ghi hình IP

DS-9664NI-I8

26.900.000
Liên Hệ Báo Giá

VUI LÒNG NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ

    X
    Liên Hệ Báo Giá