Hiển thị tất cả 32 kết quả

Đầu ghi hình IP

DS-7104NI-Q1

1.950.000

Đầu ghi hình IP

DS-7104NI-Q1/4P

3.510.000

Đầu ghi hình IP

DS-7104NI-Q1/4P/M

3.660.000

Đầu ghi hình IP

DS-7104NI-Q1/M

2.100.000

Đầu ghi hình IP

DS-7108NI-Q1

2.410.000

Đầu ghi hình IP

DS-7108NI-Q1/8P

4.760.000

Đầu ghi hình IP

DS-7108NI-Q1/8P/M

4.910.000

Đầu ghi hình IP

DS-7108NI-Q1/M

2.580.000

Đầu ghi hình IP

DS-7604NI-K1(B)

3.180.000

Đầu ghi hình IP

DS-7604NI-K1/4P(B)

4.770.000

Đầu ghi hình IP

DS-7608NI-K1(B)

3.500.000

Đầu ghi hình IP

DS-7608NI-K1/8P(B)

6.360.000

Đầu ghi hình IP

DS-7608NI-K2

5.090.000

Đầu ghi hình IP

DS-7608NI-K2/8P

8.430.000

Đầu ghi hình IP

DS-7616NI-K1(B)

4.060.000

Đầu ghi hình IP

DS-7616NI-K2

5.800.000

Đầu ghi hình IP

DS-7616NI-K2/16P

11.530.000

Đầu ghi hình IP

DS-7632NI-K2

9.460.000

Đầu ghi hình IP

DS-7632NI-K2/16P

15.420.000

Đầu ghi hình IP

DS-7716NI-I4(B)

16.620.000

Đầu ghi hình IP

DS-7716NI-K4

11.610.000

Đầu ghi hình IP

DS-7732NI-I4(B)

19.000.000

Đầu ghi hình IP

DS-7732NI-K4

19.490.000

Đầu ghi hình IP

DS-7732NI-K4/16P

20.830.000

Đầu ghi hình IP

DS-8616NI-K8

23.770.000

Đầu ghi hình IP

DS-8632NI-K8

27.750.000

Đầu ghi hình IP

DS-96128NI-I16

129.510.000

Đầu ghi hình IP

DS-96256NI-I16

180.990.000

Đầu ghi hình IP

DS-9632NI-I16

59.380.000

Đầu ghi hình IP

DS-9632NI-I8

44.290.000

Đầu ghi hình IP

DS-9664NI-I16

94.000.000

Đầu ghi hình IP

DS-9664NI-I8

59.380.000
Liên Hệ Báo Giá

VUI LÒNG NHẬP THÔNG TIN ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ

    X
    Liên Hệ Báo Giá